De rol van Pythagoras

De Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras is tegenwoordig vooral bekend van 'de stelling van Pythagoras. Weinig mensen weten dat Pythagroas ook de grondlegger van de numerologie is. Bovendien ontdekte hij tal van andere zaken die verband houden met getallenleer.

Pythagoras stelde zich de getallen voor in bepaalde gedaanten. Hij sprak van vierkante en kubusvormige getallen, van langwerpige, driehoekige en pyramidevormige getallen, enzovoort. Uit de getallenvormen werden dan de bewuste figuren opgebouwd. Blijkbaar vatte hij de wereld op als bestaande uit atomen, terwijl de lichamen dan waren samengesteld uit moleculen, die weer waren opgebouwd uit in verschillende vormen gerangschikte atomen.

Pythagoras leerde ons dat alles in de wereld bestaat uit trillingen die vastgelegd kunnen worden in getallen met hun eigen symboliek. Of het nu kleuren of geuren zijn, afstanden tussen en rondwentelingen van planeten, ritme van dag en nacht door het jaar heen: alles heeft zijn getal.Op basis van zijn inzichten in de getallenleer kwam Pythagoras tot een aantal andere briljante inzichten. Die vatte hij samen in 2 wetten: De Wet van het Ritme van Veranderingen en De Wet van Harmonie.

De Wet van het Ritme van Veranderingen
Pythagoras ontdekte dat alle veranderingen in de natuur zich in 6 fasen voltrekken. De 7e fase brengt de terugkeer naar de uitgangspositie. Hij baseerde zich daarbij op de notenleer van het octaaf. De noten van een octaaf vragen steeds met vaste wiskundige verhoudingen energie, de 4e noot (Fa) vraagt bijvoorbeeld altijd meer energie dan de 3e (Mi). Het octaaf ontwikkelt zich zo als een ritmische wet van energie. Dat ritme blijkt universeel toepasbaar te zijn voor alle groei en ontwikkelingen op onze wereld.

Kennis van deze ritmische wet van energie helpt je keuzes te maken bij het organiseren van de energie die je nodig hebt voor veranderingsprocessen van jezelf. Cruciaal zijn de intervallen tussen de 2e en 3e fase en tussen de 4e en 5e fase, die min of meer als kruispunten dienen.

Is er voldoende energie beschikbaar, dan wordt de volgende noot of fase gehaald. Is er niet genoeg energie, dan ontstaat ter plekke een andere mogelijkheid, zoals een valse noot, een project wat terugvalt naar de voorgaande fase of ontwikkelingen in je leven die opeens een hele andere kant opgaan dan je jezelf had voorgenomen. De Wet van het Ritme van Veranderingen gaat over dansen in plaats van duwen!

De Wet van Harmonie
Deze wet leert je dat iedereen met alles en iedereen verbonden is. Als je je hiervan bewust bent is het mogelijk om moeiteloos alles te realiseren in je leven wat je maar wenst. Het leven is van nature altijd in harmonie en balans. Pythagoras begreep dat mensen in harmonie zijn als ze zich bewust zijn van hun natuurlijke verbondenheid. Dat geeft je een gevoel van gedragen worden, het lijkt of er een grotere kracht aanwezig is die je beschermt en stuurt en ook nog zorgt voor het realiseren van je dromen en ambities.